Locked History Actions

tdwojak/python

Wprowadzenie do Pythona

Cel zajęć

Zajęcia mają na celu naukę języka programowania Python. Python jest aktualnie jednym z najpopularniejszym językiem skryptowym, szeroko wykorzystywanym w praktyce.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się w trzy dni: 20 (2 x 1h 30 min), 26 (2h 15 min) i 27 (2h 15 min) listopada. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.

Zasady zaliczenia

Podstawą uzyskania zaliczenia będzie przesłanie zadań domowych: po pierwszym i po drugim tygodniu zajęć. Zadania z pierwszego tygodnia muszą zostać wysłane przed następnymi zajęciami. Na wysłanie zadań z drugiego tygodnia zajeć mają Państwo dwa tygodnie. W skrócie:

  • zadanie domowe z pierwszego tygodnia: 26 listopada, godz. 0:01,
  • zadania z drugiego tygodnia: 12 grudnia, godz. 0:01.

Materiały dodatkowe

Programowanie jak każda inna czynność praktyczna wymaga poświęcenia czasu, którzy trzeba przeznaczyć na klikanie na klawiaturze.

Zajęcia 1

Zajęcia 2

Numpy

Text Mining:

Materiały z Pandas

Zestawy danych: