Locked History Actions

pms/17sik

Sieci komputerowe (D SIK LI0) 2016/2017

Korespondencja z prowadzącym

Proszę, aby we wszystkich mailach dotyczących zajęć umieszczać w temacie napis: [SIK]

Harmonogram zajęć

lp.

środa (1CG)

czwartek (1CF)

temat/zadania

1

22 lutego

23 lutego

Podstawowe narzędzia

2

1 marca

2 marca

Adresy IP

3

8 marca

9 marca

Protokół TCP i gniazda

4

15 marca

16 marca

Protokół UDP

5

22 marca

23 marca

Programowanie gniazd w innych językach

6

29 marca

30 marca

Nagłówki

7

5 kwietnia

6 kwietnia

Przesyłanie danych

8

12 kwietnia

13 kwietnia

FTP, HTTP, SMTP

9

19 kwietnia

20 kwietnia

NAT, DHCP, DNS

10

17 maja

27 kwietnia

Bezpieczeństwo w sieci

Projekt

11

24 maja

11 maja

12

31 maja

18 maja

13

7 czerwca

25 maja

14

14 czerwca

1 czerwca

15

8 czerwca

Zasady zaliczenia

Obecność na zajęciach

Regularna obecność na zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Dopuszczalne są maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

Ewentualne pozostałe nieobecności wymagają okazania zwolnienia lekarskiego.

Ocena

Łącznie do zdobycia jest 100 punktów:

element

maks. l. punktów

zadania

50

projekt

50

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 51 punktów.

od

do

ocena

0

50

ndst

51

60

dst

61

70

dst+

71

80

db

81

90

db+

91

100

bdb