Locked History Actions

pms/17nif

Narzędzia informatyki (D NIF LI1) 2016/2017

Korespondencja z prowadzącym

Proszę, aby we wszystkich mailach dotyczących zajęć umieszczać w temacie napis: [NIF]

Harmonogram zajęć

lp.

wtorek (1CF)

czwartek (1CB)

temat/zadania

1

21 lutego

23 lutego

Wprowadzenie

2

28 lutego

2 marca

RTF

3

7 marca

9 marca

PS

4

14 marca

16 marca

HTML

5

21 marca

23 marca

CSS

6

28 marca

30 marca

XML i JSON

7

4 kwietnia

6 kwietnia

DTD i XSD

8

11 kwietnia

13 kwietnia

XSLT

9

25 kwietnia

20 kwietnia

JS

10

9 maja

27 kwietnia

Excel/Solver

11

16 maja

11 maja

Tabele przestawne

12

23 maja

18 maja

Git

13

30 maja

25 maja

CMS

14

6 czerwca

1 czerwca

TeX

15

13 czerwca

8 czerwca

Wystawienie ocen

Zasady zaliczenia

Obecność na zajęciach

Regularna obecność na zajęciach jest jednym z warunków uzyskania zaliczenia.

Dopuszczalne są maksymalnie 3 nieusprawiedliwione nieobecności.

Ewentualne pozostałe nieobecności wymagają okazania zwolnienia lekarskiego.

Ocena

Łącznie do zdobycia są 84 punkty. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie co najmniej 43 punktów.

od

do

ocena

0

42

ndst

43

50

dst

> 51

58

dst+

> 59

67

db

> 68

75

db+

76

84

bdb

Punkty można otrzymać za wykonywanie zadań na zajęciach. Na każdych zajęciach jest do zdobycia 6 punktów. Zadania należy oddać najpóźniej na następnych zajęciach (terminy wykonania zadań podane są na podstronach poświęconych poszczególnym ćwiczeniom). Za zadania oddane po terminie nie przyznaje się punktów (z wyjątkiem przypadku usprawiedliwionej nieobecności). W przypadku usprawiedliwionej nieobecności, zadania należy oddać na najbliższych zajęciach.