Edit History Actions

piotr/DIBM_2011

Platforma IBM system I (DIBM UI0)

Materiały do zajeć z przedmiotu Platforma IBM System i w semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012.

Informacje organizacyjne

Czas zajęć: Czwartek, godz. 17.15–18.45
Miejsce zajęć: sala A0-1
Kontakt: piotr@amu.edu.pl
Na konsultacje proszę umawiać się mailowo

Obowiązki studenta

 1. Znać materiał wg programu.
 2. Być przygotowanym na każde ćwiczenia z materiału omawianego na ćwiczeniach.
 3. Odrabiać zadania domowe (raporty).
 4. Uczestniczyć w zajęciach.
 5. Zaliczyć sprawdzian.
 6. Zaliczyć projekt.

Zasady zaliczania ćwiczeń

 1. Obecność na zajęciach
 2. Zaliczenie sprawdzianu (sprawdzian można poprawiać tylko raz)
 3. Raporty z ćwiczeń.
 4. Zaliczenie projektu

 5. Ocena końcowa: 50% sprawdzian, 10% obecności, 40% projekt

Terminy

 • Wybór tematów projektów (zapisy do grup projektowych): do końca października 2011.
 • Sprawdzian: 19-01-2012 .

Projekty

 • Projekty realizowane w zespołach 3-6 osobowych
 • Na zaliczenie projektu składa sie: raport z wykonania projektu (2-3 strony) i prezentacja na zajęciach omawianego zagadnienia (ok. 30 minut)
 • Poniżej przedstawiony jest zakres tematyczny i wymagania dotyczące prezentacji i raportów.

Materiały do zajęć

 1. Otwieranie i zamykanie sesji IBM i, poruszanie w systemie, podstawowe pojęcia IBM i

 2. Komendy AS/400

 3. Podsystemy i zarzadzanie zadaniami

 4. Elementy Bezpieczenstwa

 5. Kronikowanie

 6. Jezyk CL

 7. Tworzenie komend

 8. Statyczny SQL

 9. AIX na platformie IBM Power Systems

Maszyna wirtualna

Maszyna wirtualna (Virtual PC) znajduje się na dyskach p: komputerów w sali A0-1,2

 • login: wmi
 • hasło: ibm UWAGA: do tych dysków jest publiczny dostęp.

Wersje instalacyjne oprogramowania

 • W katalogu "Michonski Piotr" w Udziale Resources znajdują się wersje instalacyjne oprogramowania, którego używamy na zajęciach:

 • IBM Personal Communications
 • IBM iSeries Navigator for Windows

Można korzystać z tego oprogramowania przez czas trwania zajęć do wykonywania ćwiczeń.

Tematy projektów

Lp.

Nazwisko

Temat

data prezentacji

plik prezentacji

komentarz

1.

Patryk Żywica; Bartosz Zaleski

IBM toolbox for Java

05-01-2012

IBM ToolBox for Java.pdf

...

2.

RPG

...

...

...

3.

Mateusz Szymański

DB2

15-12-2011 (drugi termin*: 12-01-2012)

db2.pdf

...

4.

Natalia Owczaryszek, Damian Kaczmarek, Artur Kasprzak, Kamil Kalinowski

CL

12-01-2012

http://prezi.com/csaxjxb6gufi/as/

...

5.

Tomasz Tomasik; Mateusz Włodarczyk; Grzegorz Orczykowski

ITIL

05-01-2012

ITIL 2, ITIL 3

...

6.

Rafał Kubacik, Paweł Serafin, Mike Just

Bezpieczeństwo

15-12-2011

...

...

Terminy prezentacji :

 • 15-12-2011 (Bezpieczenstwo, DB2)
 • 05-01-2012 (Java; ITIL)
 • 12-01-2012 (CL + DB2*)

Kolokwium i kolokwium popr.

 • Kolokwium: 19-01-2012 - WYNIKI: ibm421.PNG

 • Kolokwium poprawkowe i wpisy: 26-01-2012

Lista obecności

LOGIN.

Imię

Nazwisko

29.09

6.10

13.10

20.10

3.11

17.11

24.11

8.12

15.12

05.01

12.01

19.01

S30

Leszek

Lorens

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

S31

Patryk

Żywica

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

S32

Bartosz

Zaleski

1

1

0

1

1

1

1

1

uspr.

1

uspr.

1

S33

Natalia

Owczaryszek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S34

Mateusz

Włodarczyk

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S35

Tomasz

Tomasik

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

S36

Grzegorz

Orczykowski

1

1

1

1

0

1

0

1

1

1

1

1

S37

Mateusz

Szymański

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

1

S38

Kamil

Kalinowski

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S39

Artur

Kasprzak

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S40

Damian

Kaczmarek

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

S41

Mike

Just

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

S42

Paweł

Serafin

uspr.

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

S43

Rafał

Kubacik

uspr.

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

Strony studentów

Wyniki

 • Propozycja ocen z dn. 26.01.2012 : oceny_propozycja.pdf

 • Oceny jak powyżej zostały wpisane do USOS
 • Po zaległe wpisy do indeksów (dotyczy tych, którzy indeks posiadają) można się zgłaszać dn. 31.01.2012 r. o godz 12:00 w pok. B2-12.