Locked History Actions

mwalas/TSI_2010_dod

TSI - Dodatkowe materiały

Wykład 8

Ze względu na niedziałający link, umieszczam wykład dra Jassema: wyklad8.ppt

Hudson

/!\ Uwaga Zadanie z hudsona, można również zdać na przyszłych zajęciach (albo na własnym komputerze, albo na uczelnianym), wystarczy pokazać Build history w działającym hudsonie. Można również materiał zaliczyć na dyżurze (do czego zachęcam).

/!\ Uwaga 2 Można również wysłać zrzut ekranu z Hudsona zawierający: Build history, główny ekran hudsona (z zadaniami), zrzut ekranu Console output obydwu zadań (kompilacji i testowania), z ostatniego udanego builda (zad 3) oraz builda który się nie udał (zad 2).

Uwagi do zadań z hudsona (linux)

Uruchomienie hudsona z poligona

Plik hudson.war należy umieścić na poligonie. A następnie uruchomić w terminalu kolejno:

  export HUDSON_HOME=/media/poligon/.hudson
  cd /media/poligon
  java -jar hudson.war

Problemy z mercurialem

Repozytorium mercuriala również można umieścić na poligonie (jeśli w Państwa katalogu domowym naprawdę nie ma wolnego miejsca).

Czasem może się okazać, że w logach hudsona pojawia się błąd przy pobieraniu repozytorium związany z untrusted user. Wtedy powinna pomóc edycja pliku .hgrc (w katalogu domowym!, np. nano ~/.hgrc) i dopisanie (rozwiązanie dzięki panu Przemysławowi I.):

  [trusted]
  users=root
  groups=root

Na Windows powyższy problem nie występuje.

Inne

W przypadku uruchomienia hudsona z poligona, proszę pamiętać, że na innym komputerze efekt Państwa pracy nie będzie widoczny. Dlatego pod kątem zaliczenia proszę (jeśli chcą Państwo używać komputerów wydziałowych) albo:

  • zarezerwować sobie komputer przed zajęciami na którym zrobić zadania, i na zajęciach pokazać gotowy wynik

  • umówić się na dyżurze (przez email)

Można spróbować uruchomić hudsona na Windsows. Wtedy należy w podobny sposób zrobić to z poligona ustawiając zmienną systemową HUDSON_HOME na poligon (dysk p:).

W przypadku pracy pod Windows w jednym z zadań (zad 2) proszę spróbować użyć cudzysłowia zamiast apostrofów, czyli zamiast:

java HelloWorld | grep 'Hello, \{2\}World'

Proszę wpisać w Execute shell:

java HelloWorld | grep "Hello, \{2\}World"