Locked History Actions

mgalazka

Kontakt

Marek Gałązka

stopień naukowy: doktor

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
galazka@amu.edu.pl

Dydaktyka

Inżynieria oprogramowania

Systemy operacyjne

Pracownia programowania

Algorytmy i struktury danych

Podstawy programowania

Programowanie obiektowe

Bazy danych

Java oraz JSON i XML