Locked History Actions

mgalazka

Kontakt

Marek Gałązka

stopień naukowy: doktor

Zakład Teorii Algorytmów i Bezpieczeństwa Danych
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
galazka@amu.edu.pl

Dydaktyka

Pracownia programowania

Projekty

Wyniki

Algorytmy i struktury danych

Podstawy programowania w C++

Stos

Kolejka

Wyniki

Kolokwium

Programowanie obiektowe

Laboratoria 1 - JAVA - wstęp

Laboratoria 2 - JAVA - polimorfizm, inicjalizacja zmiennych

Laboratoria 3 - JAVA - equals, wyjątki, rzutowania

Laboratoria 4 - JAVA - interfejs użytkownika

Laboratoria 5 - JAVA - kolokwium