Locked History Actions

lison/2007Z/MSI160

Wykłady

 1. Wprowadzenie (01_wprowadzenie.pdf 0.2MB)

 2. Inżynieria oprogramowania (02_inzynieria.pdf 1.0MB)

 3. Faza określania wymagań (03_wymagania.pdf 1.3MB)

 4. Przypadki użycia (04_Przypadki.pdf 1.3MB)

 5. Analiza. Model wiedzy dziedzinowej (05_analiza.pdf 1.6MB)

 6. Projektowanie. Diagramy interakcji (06_projektowanie.pdf 1.0MB)

 7. Przypisywanie obiektow odpowiedzialności (07_odpowiedzialnosc.pdf 1.9MB)

 8. Realizacja przypadków użycia (08_realizacja.pdf 1.1MB)

 9. Projektowy diagram klas (09_projekt.pdf 0.3MB)

 10. Przypisywanie obiektom odpowiedzialnosci (10_odpowiedzialnosc2.pdf 0.1MB)

 11. Wzorce projektowe (11_wzorce.pdf 0.9MB)

 12. Wzorce projektowe 2 (12_wzorce2.pdf 0.8MB)

 13. Uzupełnienia modelu (13_uzupelnienia.pdf 1.0MB)