Locked History Actions

lison/2007L/SLI321

Plan pracy

Praca licencjacka

Projekt licencjacki

Termin

Hierarchia wymagań funkcjonalnych (wymagania ogólne)

28.02.2007

Plan wstępny

07.03.2007

Wymagania funkcjonalne pełne (wersja wstępna)

14.03.2007

Plan szczegółowy

28.03.2007

Wymagania funkcjonalne pełne (wersja końcowa)

17.04.2007

Prototyp projektu (przyrost 1)

24.04.2007

Główna część pracy (rozdział lub dwa)

16.05.2007

Prototyp projektu (przyrost 2)

23.05.2007

Wstępna wersja pracy

30.05.2007

Pełna realizacja projektu

07.06.2007

Wersja końcowa pracy

13.06.2007

Praca licencjacka

 1. Plan wstępny obejmuje następujące elementy:

  • Tytuł pracy
  • Ogólny opis zakresu tematycznego
  • Podział pracy na rozdziały (w każdym rozdziale wypunktowane podstawowe elementy)
 2. Plan szczegółowy zawiera elementy takie jak plan wstępny, z tym że rozdziały są opisane bardziej szczegółowo w formie punktów i podpunktów.

Projekt licencjacki

 1. Wymagania funkcjonalne ogólne zawierają następujące elementy:

  1. Tytuł projektu
  2. Ogólny opis: cel, zakres i kontekst projektowanego systemu.
  3. Hierarchia wymagań funkcjonalnych zawierająca wszystkie wymagania podzielone na grupy tematyczne. Każde wymaganie ma:
   • Nazwę
   • Krótki opis
 2. Wymagania funkcjonalne pełne uwzględniają szczegółowy opis każdej z funkcjonalności zawartych w hierarchii. Opis każdego wymagania (w formie tabeli) zawiera:

  • Nazwę
  • Opis
  • Klasę użytkownika, dla którego funkcjonalność jest przeznaczona
  • Warunki wstępne jakie muszą być spełnione by funkcjonalność mogła być realizowana
  • Dane wejściowe, czyli dane jakie użytkownik musi podać do systemu
  • Dane wyjściowe, czyli co użytkownik uzyska
  • Warunki końcowe jakie musi spełniać system, po zrealizowaniu funkcjonalności

UWAGA! Wymagania mogą być zrealizowane w formie Przypadków użycia.

Projekty

Prace

Prezentacje

17.04.2007

Symulacja efektów wolumetrycznych w grafice czasu rzeczywistego

17.04.2007

Wykorzystanie technologii Hibernate do przechowywania informacji o obiektach

24.04.2007

Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem serwletów i JSP

24.04.2007

Obsługa danych multimedialnych w środowisku Java

08.05.2007

Programowanie urządzeń z wykorzystaniem środowiska Java Micro Edition

08.05.2007

Wizualizacja danych statystycznych w języku PERL

15.05.2007

Wykorzystanie języka PHP do komunikacji z bazami danych

15.05.2007

Przechowywanie danych XML w relacyjnych bazach danych

22.05.2007

Wykorzystanie protokołu TCP/IP w Javie