Locked History Actions

lison/2007L/RWI420

Plan pracy/Schedule

Zajęcia organizacyjne i opis środowiska symulacyjnego RoboCup

21.02.2007

Omówienie biblioteki celów/Description of aim library

28.02.2007

Uruchamianie prostego piłkarza/Running a simple player

09.03.2007

Projektowanie strategii dla drużyny. Identyfikacja akcji podstawowych/Designing a team strategy. Identification of basic actions

14.03.2007

Realizacja akcji 1/Realization of the first action

21.03.2007

-//-

28.03.2007

Ewaluacja akcji 1/Evaluation of the first action

04.04.2007

Realizacja akcji 2/Realization of the second action

11.04.2007

-//-

25.04.2007

Ewaluacja akcji 2/Evaluation of the second action

09.05.2007

Realizacja formacji (obrona, atak, itp.)/Realization of a formation (offensive,defensive, etc.)

16.05.2007

Ewaluacja formacji/Evaluation of a formation

23.05.2007

Realizacja całej drużyny/Realization of the entire team

30.05.2007

-//-

06.06.2007

Rozgrywki finałowe/Final matches

13.06.2007

Grupy projektowe/Projects groups

Grupy projektowe składają się z 3-4 osób (innej możliwości nie ma!). Każda grupa realizuje jedną drużynę piłkarską./We work in 3-4 person groups. Each group realizes one soccer team.

Ocena/Evaluation

Na ocenę składają się następujące elementy (wraz z punktacją):

Element/Element

Punktacja/Score

Termin/Deadlines

Realizacja akcji 1/Realization of the first action

5

04.04.2007

Realizacja akcji 2/Realization of the second action

5

25.05.2007

Realizacja formacji/Realization of a formation

10

01.06.2007

Realizacja całej drużyny/Realization of the entire team

25

15.06.2007

Wynik w meczach/Match score

15

15.06.2007

Razem/Total

60

Miejsce/Place

Punkty/Score

1. miejsce/First place

15

2. miejsce/Second place

12

3. miejsce/Third place

10

pozostałe/others

5

Punkty/Score

Oceny/Marks

91-100%

5.0

81-90%

4.5

71-80%

4.0

61-70%

3.5

51-60%

3.0

Linki i materiały/Links and downloads