Locked History Actions

lison/2007L/PRO382

Zaliczenie projektu

Przyjmowanie projektów zespołowych odbywać się będzie w dniach 16 oraz 17 czerwca 2007 w godzinach 08:30-15:00. Można w pokoju A1-26 rezerwować terminy prezentacji projektów (administratorzy dysponują odpowiednim formularzem).

Zaliczanie projektu trwa 30 minut i składa się z następujących elementów:

 • złożenie wymagań funkcjonalnych aplikacji
 • złożenie płyty CD z pełnym projektem i instrukcją instalacyjną
 • prezentacja założeń, technologii i stanu aplikacji z wykorzystaniem MS PowerPoint (10 min.)

 • prezentacja aplikacji (10 min.)
 • pytania i obrona projektu
 • ocena projektu i dokumentacji

Ocenie podlegają wymienione wyżej etapy a ostatecznie podliczana jest ocena końcowa projektu. W szczególności brane pod uwagę będą estetyka, dokładnośc i kompletnośc przedstawianych elementów.

Prezentacja projektu będzie mieć charakter publiczny (dopuszczalna jest obecnośc studentów, przedstawicieli firm, pracowników etc.).

Plan zajęć

Projekt

Grupa 1CA

Grupa 1CB

Grupa 1CC

Wymagania funkcjonalne projektu

25.03.2007

10.03.2007

31.03.2007

Implementacja (przyrost 1)

14.04.2007

30.03.2007

14.04.2007

Implementacja (przyrost 2)

20.05.2007

14.04.2007

18.05.2007

Pełna implementacja

02.06.2007

20.05.2007

02.06.2007

 • Wymagania. Pierwsza wersja pełnych wymagań funkcjonalnych.

 • Przyrost 1. Realizacja jedengo lub kilku drobnych wymagań funkcjonalnych.

 • Przyrost 2. Realizacja głównego podzbioru funkcjonalności (1/3 funkcjonalności systemu).

 • Pełna implementacja. Wstępna wersja pełnego projektu.

Wymagania funkcjonalne

 1. Tytuł projektu
 2. Ogólny opis: cel, zakres i kontekst projektowanego systemu.
 3. Hierarchia wymagań funkcjonalnych zawierająca wszystkie wymagania podzielone na grupy tematyczne.
 4. Wymagania funkcjonalne uwzględniają szczegółowy opis każdej z funkcjonalności zawartych w hierarchii. Opis każdego wymagania (w formie tabeli) zawiera:
  • Nazwę
  • Opis
  • Klasę użytkownika, dla którego funkcjonalność jest przeznaczona
  • Warunki wstępne jakie muszą być spełnione by funkcjonalność mogła być realizowana
  • Dane wejściowe, czyli dane jakie użytkownik musi podać do systemu
  • Dane wyjściowe, czyli co użytkownik uzyska
  • Warunki końcowe jakie musi spełniać system, po zrealizowaniu funkcjonalności
 5. Wymagania niefunkcjonalne

Projekty