Locked History Actions

lison/2007L/PIO420

System

System monitoringu treningu sportowego

Zarys wymagań:

 1. Zarządzanie zawodnikami.
  1. Zarządzanie rejestrem zawodników.
  2. Zarządzanie grupami treningowymi.
  3. Zarządzanie przynależnością zawodników do grup treningowych.
 2. Zarządzanie testami.
  1. Zarządzanie parametrami testowymi.
  2. Zarządzanie profilami oceny parametrów testowych (ocena jest różna dla różnych grup wiekowych).
  3. Zarządzanie rejestrem testów (test to zestaw parametrów).
 3. Zarządzanie treningami.
  1. Planowanie rozkładu treningu dla grup reningowych.
  2. Rejestracja obecności na treningach.
  3. Rejestracja wyników testów okresowych i okazjonalnych.
 4. Prezentacja rozwoju zawodników.
  1. Graficzna prezentacja parametrów.
  2. Porównywanie osiągnięć zawodników.
  3. Prezentacja parametrów kombinowanych.
 5. Zarządzanie użytkownikami.
 6. Zarządzanie planem treningowym
  1. Zarządzanie elementami treningu
  2. Zarządzanie rozkładem treningów dla grup treningowych

Rozkład zajęć

1.

Zajęcia organizacyjne. Przypadki użycia.

2.

Modelowanie dziedziny

3.

Identyfikacja i realizacja operacji systemowych

4.

Realizacja operacji systemowych (c.d.). Projektowanie. Implementacja

5.

Projektowanie składowej zarządzania danymi. Implementacja

6.

Projektowanie modułów (deployment). Implementacja

7.

Implementacja

8.

Identyfikacja ścieżek testowych

9.

Prezentacja dla klienta

10.

Wnoszenie poprawek

11.

Testowanie

12.

Generowanie dokumentacji wdrożeniowej

13.

Wdrażanie krzyżowe

14.

Prezentacja końcowa

Komponenty zaliczeniowe

1.

Skrócone opis przypadków użycia

zajęcia 2

10

2.

Model wiedzy dziedzinowej

zajęcia 3

10

3.

Operacje systemowe i diagramy sekwencji

zajęcia 5

30

4.

Projekt bazy danych

zajęcia 6

10

5.

Procedury i ścieżki testowe

zajęcia 8

10

6.

Raport z prezentacji wstępnej

zajęcia 9

5

7.

Repozytorium błędów (Bugzilla lub Mantis) i system kontroli wersji

zajęcia 4

10

8.

Dokumentacja techniczna i wdrożeniowa/deployment

zajęcia 12

20

9.

Implementacja

zajęcia 13

20

Wykorzystywane technologie

 • .NET - aplikacja standalone

 • ASP .NET - aplikacja internetowa
 • Java - aplikacja standalone

 • JSP - aplikacja internetowa

Grupy projektowe

Grupa projektowa liczy 8 osób. W ramach grupy pracujemy w parach. Jedna para zajmuje się realizacją określonej grupy wymagań.