Locked History Actions

lison/2006Z/PRP321

Fazy projektu:

Punktacja

Projekt 1

Projekt 2

1.

Określenie założeń (jednostronicowy opis celu, zakresu i funkcji)

5 pkt.

11.10.2006

29.11.2006

2.

Projekt obiektowy (specyfikacja klas)

15 pkt.

25.10.2006

13.12.2006

3.

Implementacja warstwy modelu

50 pkt.

15.11.2006

10.01.2007

4.

Implementacja interfejsu użytkownika

30 pkt.

29.11.2006

24.01.2007

Razem:

100 pkt.

Przykładowe tematy projektów:

 • Tokenizacja i podział tekstu na zdania
 • Drzewo genealogiczne
 • Mapa komunikacyjna
 • Gra w okręty
 • Rozpoznawanie kształtów
 • Prezentacja krzywych Beziera
 • Symulator robota
 • Wizualizacja 3D
 • Rozpoznawanie zdań
 • Terminarz i kartoteka
 • Program do zarządzania wersjami dokumentów
 • Program do obsługi wydatków domowych
 • Symulator ruchu w mieście
 • Symulator zarządzania siecią energetyczną
 • Program astronomiczny na komórkę
 • Gra na komórkę