Locked History Actions

lison/2006Z/MSI

Osoby, które nie pisały egzaminu lub osoby, które nie zaliczyły egzaminu:

Egzamin poprawkowy odbędzie się 03.03.2007 o godz. 10:00 w bloku A1

Wyniki egzaminu na stronie pod adresem: http://150.254.76.167

Nalezy zalogować się tak, jak na egzaminie.

Wpisy zaliczeniowe i z egzaminu 24.02.2007 w godzinach 10:00-11:30

Oceny z egzaminu:

Ocena

Punkty

5.0

18.0-20.0

4.5

15.0-17.5

4.0

12.0-14.5

3.5

9.0-11.5

3.0

5.0-8.5

2.0

poniżej 5.0

Wykłady

 1. Wprowadzenie (01_wprowadzenie.pdf 0.2MB)

 2. Inżynieria oprogramowania (02_inzynieria.pdf 1.0MB)

 3. Faza określania wymagań (03_wymagania.pdf 1.3MB)

 4. Przypadki użycia (04_Przypadki.pdf 1.3MB)

 5. Analiza. Model wiedzy dziedzinowej (05_analiza.pdf 1.6MB)

 6. Projektowanie. Diagramy interakcji (06_projektowanie.pdf 1.0MB)

 7. Przypisywanie obiektow odpowiedzialności (07_odpowiedzialnosc.pdf 1.9MB)

 8. Realizacja przypadków użycia (08_realizacja.pdf 1.1MB)

 9. Projektowy diagram klas (09_projekt.pdf 0.3MB)

 10. Przypisywanie obiektom odpowiedzialnosci (10_odpowiedzialnosc2.pdf 0.1MB)

 11. Wzorce projektowe (11_wzorce.pdf 0.9MB)

 12. Wzorce projektowe 2 (12_wzorce2.pdf 0.8MB)

 13. Uzupełnienia modelu (13_uzupelnienia.pdf 1.0MB)