Locked History Actions

junczys/ZPI_2011

Zarządzanie Projektem Informatycznym (ZPI) - Ćwiczenia

Strony grup

Materiały pomocnicze

Część 1: Rozpoczęcie projektu

Część 2: Planowanie

Część 3: Monitorowanie

Część 4: Zamykanie projektu