Locked History Actions

jsiwek/MIEMD3

Modelowanie informacji w ekonomicznych modelach decyzyjnych

LABORATORIA

 1. Teoria decyzji – podstawowe pojęcia

 2. Proste modele optymalizacyjne

 3. Badania Operacyjne // Excel 1

 4. Proste modele optymalizacyjne 2 // Excel 2

 5. Teoria Gier

 6. Teoria Gier 2

 7. Reguły decyzyjne

 8. Reguły wnioskowania

 9. Systemy eksperckie

 10. Bazy wiedzy

 11. Model Markowitza

 12. Model rozmyty

 13. Portfel rozmyty i sterownik rozmyty

 14. Model Stanowy

 15. Kolokwium

Zasady zaliczenia

 • Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Można mieć 1 nieusprawiedliwioną nieobecność. Każda następna nieobecność to pół oceny w dół.
 • Po każdych zajęciach należy załączyć notatki (np. w formie zdjęcia, skanu, screenów itd) do specjalnie do tego stworzonego zadania na Teams. Za każde notatki otrzymuje się 2 pkt. Punkty te będą stanowić 33% punktów do zaliczenia.
 • Przewiduję jedno kolokwium zaliczeniowe na koniec zajęć.
 • Zajęcia online, na MS Teams.
 • Zajęcia polegają na wspólnym rozwiązywaniu problemów np. na tablicy (MS Teams Whiteboard). Oznacza to kolaborację studentów i nauczyciela.
 • W każdej chwili zajęć online można zapytać o pomoc w rozwiązaniu zadania i wyjaśnienia.
 • W przypadku zadań ocenianych grupowo wszyscy członkowie zespołu otrzymują jednakową liczbę punktów.

Skala ocen

Liczba punktów

Ocena

<50%

ndst

[50%,60%)

dst

[60%,70%)

dst+

[70%,80%)

db

[80%,90%)

db+

>=90%

bdb

Literatura

 • Znajduje się na slajdach 1wszych zajęć