Locked History Actions

Diff for "jsiwek/ALGI"

Differences between revisions 22 and 23
Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 2: Line 2:
= Modelowanie i Przetwarzanie informacji Nieprecyzyjnej 2020/2021 = = Algorytmika 2020/2021 =

Algorytmika 2020/2021

Laboratoria

Wykłady

 1. Podstawowe pojęcia i narzędzia algorytmiki

 2. Struktury danych

 3. Grafy

 4. Złożoność algorytmów

 5. Algorytmy zachłanne 1

 6. Algorytmy zachłanne 2

 7. Rekurencja

 8. Metoda dziel i zwyciężaj

 9. Sortowanie

 10. Programowanie dynamiczne

 11. Geometria obliczeniowa

 12. Algorytmy losowe

 13. Błędy zaokrągleń

 14. Szyfrowanie

 15. Algorytmy aproksymacyjne i parametryzowane

Laboratoria

 1. Podstawowe pojęcia i narzędzia algorytmiki

 2. Struktury danych

 3. Grafy

 4. Złożoność algorytmów

 5. Algorytmy zachłanne 1

 6. Algorytmy zachłanne 2

 7. Rekurencja

 8. Metoda dziel i zwyciężaj

 9. Sortowanie

 10. Programowanie dynamiczne

 11. Geometria obliczeniowa

 12. Algorytmy losowe

 13. Błędy zaokrągleń

 14. Szyfrowanie

 15. Koło

Zasady zaliczenia

Wykład

 • Wykad online, na MS Teams
 • Przewiduję egzamin pisemny, pytania będą podawane na wykładzie
 • Jeżeli studenci nie będą wykazywali zainteresowania wykładem, pytania nie będą podawane - obowiązywać będą wszystkie treści z wykładów

Laboratoria

 • Zajęcia online, na MS Teams, obecność obowiązkowa (można mieć 1 nieusprawiedliwioną nieobecność; każda nadprogramowa, nieusprawiedliwiona nieobecność to 0.5 oceny w dół)
 • Zajęcia polegają na wspólnym rozwiązywaniu problemów np. na tablicy (MS Teams Whiteboard). Oznacza to kolaborację studentów i nauczyciela.
 • Każdy student po zakończeniu każdych zajęć ma obowiązek załączyć swoje notatki do zadania utworzonego na MS Teams. Notatki mogą mieć formę zdjęć notatek z zeszytu, skanów, screenów, tablicy MS Whiteboard z komentarzami itd. Za każde notatki z zajęć student otrzymuje 2 pkt. Punkty te będą stanowić 33% punktów do zaliczenia. Zadania można przesyłać także w przypadku nieobecności - ważne, żeby były własne a nie przesłane od kolegi czy koleżanki.
 • W każdej chwili zajęć online można zapytać o pomoc w rozwiązaniu zadania i wyjaśnienia.
 • W przypadku zadań ocenianych grupowo wszyscy członkowie zespołu otrzymują jednakową liczbę punktów.
 • Przewiduję 1 kolokwium zaliczeniowe.
 • Jeżeli studenci nie będą wykazywali chęci do współpracy na zajęciach, wprowadzone zostanie rozwiązywanie zadań na punkty podczas zajęć.

Skala ocen

Liczba punktów

Ocena

<50%

ndst

[50%,60%)

dst

[60%,70%)

dst+

[70%,80%)

db

[80%,90%)

db+

>=90%

bdb

Literatura


KategoriaPrzedmiot KategoriaPrzedmiot