Locked History Actions

filipg

Kontakt

Filip Graliński

Dydaktyka

Semestr letni 2018/2019

Semestr letni 2014/2015

Studia dzienne

Semestr zimowy 2014/2015

Studia dzienne:

Studia zaoczne:

Semestr letni 2013/2014

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr zimowy 2013/2014

studia stacjonarne:

  • DTAU-2013 — Tłumaczenie automatyczne (proszę się zalogować do Redmine'a i poprosić mnie o dodanie do projektu)

  • DAUT-2013 — Automaty i języki formalne

  • TAS-2013 — Technologie aplikacji serwerowych

studia zaoczne:

Semestr letni 2012/2013

studia zaoczne:

Semestr zimowy 2012/2013

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr letni 2011/2012

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Language, Society, Technology and Cognition:

Semestr zimowy 2011/2012

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr letni 2010/2011

studia stacjonarne:

  • ISI-2011 - Inteligentne systemy informacyjne

studia zaoczne:

Semestr zimowy 2010/2011

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr letni 2009/2010

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr zimowy 2009/2010

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr letni 2008/2009

studia stacjonarne:

studia zaoczne:

Semestr zimowy 2008/2009

studia stacjonarne:

studia zaoczne: