Locked History Actions

chris/Tematy_2009

Proponowane tematy prac magisterskich

nr

Temat

Formularz do pobrania

Student

1.

Przetwarzanie obrazu – rozpoznawanie i kodowanie wybranych cech twarzy

mag_inf_1.doc

2.

Rozpoznawanie wzorców w oparciu o bazę

mag_inf_2.doc

3.

Kodowanie i wyszukiwanie wzorców w oparciu o funkcje podobieństwa

mag_inf_3.doc

4.

Programowanie autonomicznego Robota LEGO NXT nastawionego na zadanie

mag_inf_4.doc