Locked History Actions

chris/TSI_2013

Tworzenie Systemów Informatycznych

Główna strona przedmiotu (strona wykładowcy): TSI2013 (Materiały do wykładów i ćwiczeń)

Punkty studentów

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AsD5uGCxWbvzdDUtWjlaLTVPSFp1aDJEenBuN3RfT1E&usp=sharing

Strony grup projektowych

 1. ZAJĘCIA 1; 2 października

 2. ZAJĘCIA 2; 9 października

 3. ZAJĘCIA 3; 16 października

 4. ZAJĘCIA 4; 23 października

 5. ZAJĘCIA 5; 6 listopada

 6. ZAJĘCIA 6 i późniejsze; od 13 listopada

Zaliczenie ćwiczeń

 • Zaliczenie ćwiczeń następuje na podstawie zebrania odpowiedniej liczby punktów (szczegóły na stronie wykładowcy)
 • Zaliczenia nie otrzymają osoby, które przekroczą próg 2 nieusprawiedliwionych nieobecności

Wprowadzenie

Celem ćwiczeń jest pokazanie Państwu, jak wygląda praca w szeroko pojętym przemyśle informatycznym. Podczas ćwiczeń zasymulujemy sytuacje stresowe, związane z:

 • Brakiem czasu /!\

 • Brakiem odpowiednich kompetencji
 • Koniecznością odpowiedniej organizacji pracy dla członków zespołu (co kto ma robić?)

Ćwiczenia zakończą się rozpoczęciem projektu informatycznego, który realizowany będzie w ramach semestru letniego.

Organizacja ćwiczeń

Szczegółowa organizacja na stronie wykładowcy.

Dodatkowe zasady:

 • Ćwiczenia są ściśle powiązane z wykładem, na każdych ćwiczeniach zakłada się, że student zna materiał omówiony na wykładzie
 • Wszystkie zadania wykonywane są w grupach 3-4 osobowych
 • Zadaniem lidera grupy jest organizacja jej pracy (w szczególności pomoc językowa studentom zagranicznym)
 • Dopuszczalne są dwie nieobecności na ćwiczeniach, jednakże ze względu na charakter zajęć nie ma możliwości odrobienia punktów za ćwiczenia na których student był nieobecny.

 • Treść zadań na ćwiczenia znajduje się na stronie wykładowcy (Strona przedmiotu -> Materiały na zajęcia -> Zajęcia N -> ĆWICZENIA).

Rozwiązywanie zadań

/!\ Umieszczenie rozwiązania zadania na eduwiki jest elementem samego zadania. W szczególności nie będą sprawdzane:

 • zadania wysłane przez e-mail
 • zadania umieszczone na zewnętrznych serwisach i podlinkowane do eduwiki (a nie umieszczone jako załącznik z eduwiki)

Reguły gry:

 • Rozwiązania zadań należy umieścić na eduwiki na stronie grupy w terminie do końca ćwiczeń

 • Stronę grupy tworzy ćwiczeniowiec na początku każdych ćwiczeń po otrzymaniu wiadomości e-mail od lidera grupy (adres: chris <at> amu edu pl)

 • W wiadomości e-mail należy umieścić:
  • Imiona i nazwiska członków grupy
  • Indeksy członków grupy
  • Zaznaczyć kto jest liderem (lider powinien być umieszczony jako pierwszy!)

 • Na każdych ćwiczeniach na stronie grupy należy umieścić skład grupy zawierającej imiona, nazwiska i numery indeksów członków grupy oraz zaznaczenie kto jest jej liderem
 • Członkowie grupy otrzymują prawa do edycji strony grupy,
 • Proszę nie zmieniać szablonu strony grupy
 • Preferowane formaty załączników:
  • Dokumenty: pdf,
  • Archiwa: zip
  • Arkusze kalkulacyjne: xls
  • Diagramy UML: jude, jpg
  • Inne: mpp (Microsoft Project)
 • /!\ W miarę możliwości proszę eksportować wszystkie diagramy (jude, uml, harmonogramy) do formatu jpg, umieszczając na eduwiki dwa pliki: oryginalny i eksprtowany (jpg)

Ocenianie zadań

 • Zadania oceniane będą w terminie do kolejnych ćwiczeń.
 • Ocena zadań znajdzie się na stronie wykładowcy (Strona przedmiotu -> Materiały do zajęć -> Zajęcia N -> Punktacja grup)

 • Ocena zadań opatrzona zostanie komentarzem (w przypadku maksymalnej oceny możliwe jest pominięcie komentarza).
 • Punkty za zadania otrzymuje cała grupa (w większości nie będzie zadań indywidualnych).
 • W przypadku wykrycia plagiatu cała grupa otrzymuje zero punktów za wszystkie zadania z ćwiczeń (nie będzie rozstrzygane kto jest twórcą plagiatu).

Byłem nieobecny, czy mogę zaliczyć?

Ze względu na charakter ćwiczeń nie istnieje taka możliwość.

Wyniki studentów

Wyniki i obecność znajdują się na stronie: Results

Wskazówki - jak osiągnąć sukces?

 • Rozdziel zadania stosownie do ich trudności, niektóre zadania są trudniejsze inne łatwiejsze, strategia "jeden student = jedno zadanie" nie jest jedynym wyborem
 • Oszczędzaj czas! Będzie go brakowało...
 • Dowiedz się jakie kompetencje mają członkowie Twojej grupy
 • Jeśli czegoś nie wiesz: Pytaj /!\