Locked History Actions

chris

Kontakt

Krzysztof Dyczkowski

stopień naukowy: doktor habilitowany
stanowisko: profesor uczelni
Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
Uniwersytetu Poznańskiego 4, 61-614 Poznań
pok. B4-17, tel:. +48 61 8295402
e-mail:<chris@amu.edu.pl>
www: http://min.wmi.amu.edu.pl/zespol/krzysztof-dyczkowski/

Dyżury i konsultacje:

  • wtorek 12.00-13.00
  • piątek 12.00-13.00

Dydaktyka

2019/2020 semestr letni

Archiwum

2019/2020 semestr zimowy

Studia dzienne

Studia zaoczne

2018/2019 semestr letni

2018/2019 semestr zimowy

2017/2018 semestr letni

2017/2018 semestr zimowy

2016/2017 semestr letni

2016/2017 semestr zimowy

2015/2016 semestr letni

2015/2016 semestr zimowy

2014/2015 semestr letni

2014/2015 semestr zimowy

2013/2014 semestr letni

2013/2014 semestr zimowy

2012/2013 semestr letni

2012/2013 semestr zimowy

2011/2012 semestr letni

2011/2012 semestr zimowy

2010/2011 semestr letni

2010/2011 semestr zimowy

Tematy prac magisterskich 2009

Koło naukowe robotyki

2009/2010 semestr letni

Tematy prac magisterskich

2009/2010 semestr zimowy

2008/2009 semestr letni

2008/2009 semestr zimowy

2007/2008 semestr letni

2007/2008 semestr zimowy

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a303beee2585448f18d8a9a404f403c35%40thread.tacv2/1605352222348?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22e5b6b0c9-9b1c-45ee-9ff3-76a8af0282cd%22%7d