Locked History Actions

Pomoc Przy Nawigacji

Układ Strony

Układ strony zawiera następujące części (od góry do dołu):

 1. Nagłówek strony
 2. Pasek nawigacji, zbiór zakładek z szybkimi odnośnikami
 3. Dynamiczne okienko wiadomości
 4. Pasek narzędzi akcji
 5. Płótno do renderowania strony
 6. Pasek narzędzi, identyczny jak w części 4
 7. Stopkę strony

Pierwsze cztery części są najistotniejsze i zostaną przedstawione poniżej.

Nagłówek Strony

Ta część zawiera następujące elementy:

 • Logo strony(opcjonalnie): jest również odnośnikiem do strony tytułowej
 • Pasek wyszukiwania: pozwala przeszukiwać strony. Domyślny przycisk (wciśnięcie <ENTER>) powoduje wyszukiwanie tytułu. Jeśli potrzebujesz wyszukiwania w całym tekście, musisz kliknąć drugi przycisk (Tekst).

 • Ścieżka do strony: pokazuje ścieżkę do strony. Kliknięcie na odnośniku z tytułem strony spowoduje pokazanie wszystkich stron, które odnoszą się do danej. Jeśli jest to podstrona, możesz kliknąć na stronie nadrzędnej, żeby wyjść do góry.
 • Ślad stron: wyświetla pięć ostatnio odwiedzonych stron, więc możesz łatwo przeskakiwać do tyłu między kilkoma stronami.

Pasek nawigacji

Ta część jest zbiorem zakładek z szybkimi odnośnikami. Domyślnie znajdują się tu trzy zakładki:

Dynamiczne okienko wiadomości

To okienko wyświetla się, by przekazywać ci różne wiadomości. Możesz kliknąć Clear message, by ją zamknąć, albo zostanie ona zamknięta automatycznie, gdy przejdziesz na inną stronę.

Pasek narzędzi akcji

Ta część to odnośniki do najczęściej używanych funkcji:

 • Edit pozwala ci edytować stronę

  • Jeśli nie masz uprawnień do edycji danej strony, nie będziesz miał tego przycisku.
 • Info pokazuje meta informacje o stronie, przede wszystkim pełną wersję historii.

 • Inne daje dostęp do funkcji dodatkowych, w tym do:

  • wylogowania się (Logout),

  • załączania plików (Załącz Plik),

  • oglądania struktury podstron (Mapa).