Locked History Actions

Edu Wiki

EduWiki jest to system przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych on-line na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM.

EduWiki pracuje na silniku MoinMoin i jest napisane w języku Python.

EduWiki powstało w wyniku grantu dydaktycznego WMI UAM prowadzonego w roku 2005.

Kierownik grantu

dr Krzysztof Jassem (jassem)

Wykonawcy

mgr Tomasz Kowalski (kowalski), Radomir Dopieralski (sheep)