Locked History Actions

Często Zadawane Pytania

Nowe pytania

Tutaj proszę wpisać nowe pytania.

  • Nie wiem jak (...)
  • Jak mogę (...)

Organizacyjne

Jak sobie założyć konto na tym wiki? A może już mam konto? Gdzie jest przepowadzana autoryzacja?

Konta EduWiki są skojarzone z kontami na serwerze atos. Innymi słowy, jeśli ktoś ma konto na serwerze atos, to może logować się do EduWiki tą samą nazwą użytkownika i hasłem.

W specjalnych przypadkach istnieje możliwość założenia dodatkowego knta, nie związanego z serwerem Atos. W tym celu należy się zgłosić do Radomira Dopieralskiego.

Jakie są "domyślne" uprawnienia nowo tworzonych stron? Czy ktoś może zmienić "moją" stronę? Kto może oglądać utworzoną przeze mnie stronę?

Wszyscy wykładowcy mają prawa edycji wszystkich stron; nie jest to problemem ponieważ wprowadzone zmiany są widoczne na stronie OstatnieZmiany oraz w historii strony i zawsze można je cofnąć. Rozwiązanie takie znacznie ułatwia współpracę.

Domyślnie nowo utworzone strony mogą być oglądane przez wszystkich, bez potrzeby logowania się do wiki. Aby temu zapobiec, należy na początku strony umieścić linię:

#acl Known:read All:

wówczas tylko zalogowani użytkownicy będą mogli oglądać daną stronę. Stronę można także ukryć przed studentami, przez wpisanie:

#acl All:

Studenci nie mają zazwyczaj możliwości edycji stron, chyba że się im na to pozwoli, wpisując na górze strony linię:

#acl d115591:read,edit

gdzie d115591 jest nazwą użytkownika danego studenta. Można także nadać podobne prawa całej grupie studnetów, wpisując:

#acl GrupaStudentów:read,edit

gdzie GrupaStudentów to nazwa dowolnej strony zaczynająca lub kończąca się słowem "Grupa", zawierającej wypunktowaną listę nazw użytkowników.

Pytania do Często Zadawanych Pytań

Jak zadawać pytania?

Należy wejść do trybu edycji (klikając na słowo "Edycja" na górze, na ciemnym tle, po prawej stronie ekranu).

W miejscu do tego przeznaczonym, czyli w sekcji Nowe pytania proszę wypisać swoje pytania według przykładu.

Następnie należy sprawdzić, czy pytanie poprawnie wygląda na stronie (kilkając przycisk Podgląd na przyborniku z prawej strony ekranu)

Jeżeli strona wygląda poprawnie należy zapisać jej treść (klikając na przycisk Zachowaj zmiany).