Locked History Actions

Cele i założenia

Cele

Ta wiki ma służyć do:

 • udostępniania materiałów na zajęcia
 • informowania o wynikach testów i egzaminów
  • oraz przeprowadzania testów (?)
 • składania przez studentów projektów

Założenia

Spis przedmiotów i strony przedmiotowe

 • Spis przedmiotów znajduje się na stronie Przedmioty.

 • Strona przedmiotu to strona o nazwie określonej przez wyrażenie [A-Z]{3}_[1-9]{3}

 • Wyżej wspomniane strony tworzone są automatyczne raz na semestr po udostępnieniu planu zajęć przez Dziekanat.
  • W przypadku zmian w planie, które nastąpią po wygenerowaniu wyżej wspomnianych stron, strony te nie będą w sposób automatyczny aktualizowane.
 • Prowadzący dba o aktualność danych znajdujących się na wyżej wspomnianych stronach, w zakresie danych dotyczących prowdzonych przez siebie grup wykładowych/ćwiczeniowych.

Strony grup wykładowych/ćwiczeniowych

 • Strona grupy wykładowej/ćwiczeniowej to strony o nazwie określonej przez wyrażenie [A-Z]{3}_[1-9]{3}/[1-9][WC][A-Z]

 • Strony te przeznaczone są do udostępniania studentom danej grupy wykładowej/ćwiczeniowych materiałów pomocniczych.
 • Odpowiedzialność za treści zamieszczane na stronach danej grupy ponosi prowadzący tą grupy.